O NAMA

 

Tel/Fax: +381112546641

E-mail: temax@beotel.yu

Web site: www.temax-bgd.com

Osnovni podaci  

Puno poslovno ime

TEMAX Preduzeće za proizvodnju merne i regulacione opreme d.o.o.

Skraćeno poslovno ime
TEMAX d.o.o. Beograd
Sedište i adresa
Beograd, Toše Jovanovića 10
Pravna forma
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Oblik svojine
Privatna svojina
Godina osnivanja
1991.
Šifra delatnosti
33200
Matični broj
07783027
Poreski identifikacioni broj
101012915
Lice za zastupanje
Miroslav Miletić dipl. inž. direktor

Osnovna delatnost preduzeća je razvoj i proizvodnja telekomunikacione opreme za železnicu i merne i regulacione opreme za industriju.