POSLOVNI REZULTATI

Temax d.o.o. je do sada proizveo i isporučio obimnu opremu i rezervne delove elektronske tehnologije za supstituciju relejnih uređaja sistema pružnih telefonskih veza na prugama Srbije i Crne Gore. Pored toga, kao značajan poslovni rezultat treba istaći kompletnu zamenu sistema dispečerskih telefonskih veza u železnickoj stanici Beograd Ranžirna. U okviru realizacije ovog projekta ugrađena je obimna i raznovrsna unutrašnja i spoljašnja telekomunikaciona oprema.

Najveći deo ovih projekata realizovan je na osnovu investicionih programa Evropske Investicione Banke.

Osim sa Železnicama Srbije i Crne Gore kao glavnim kupcima odnosno korisnicima telekomunikacione opreme, postoji uspešna poslovna saradnja sa velikim remonterima voznih sredstava kao što su Šinvoz a.d.-Zrenjanin i Želvoz d.o.o.-Smederevo. U saradnji sa ovim preduzećima ugrađuju se uređaji za ozvučavanje elektromotornog voza serije 412/416 i šinobusa serije 812/814.

Otpravnik vozova u žel. stanici Bar