Sistemski telefon ST Tm 3003

Telefon je univerzalnog tipa i može se priključiti na vodove različitih vrsta i karakteristika. Pogodan je za ugradnju u službenim mestima u kojima se zahteva manji broj linijskih priključaka, kao što su pomoćne operativne službe u stanicama na magistralnim prugama i glavne službe na sporednim neelektrificiranim prugama.

Sistemski telefon predstavlja integrisani komunikacioni sistem koji omogućava automnost rada.

Telefon ima iste funkcionalne karakteristike kao TK pult tipa TKP Tm 4304 i mogućnost priključenja 8 programabilnih linijskih priključaka.