Uređaji sistema pružnih telefonskih veza

Uređaji se ugrađuju u železničkim stanicama, centrima daljinskog upravljanja saobraćajem, centrima daljinskog upravljanja elektrovučnim postrojenjima (dispečerski centri ) i drugim pružnim objektima. Njihova namena je da omoguće komunikaciju izmedu službi regulacije i kontrole saobraćaja.

 
 

Osnovni proizvodi: